535 295 190          607 849 817          kontakt@bezagresji.pl

Dla biznesu

Biznes to ludzie a sukces firmy zależy głównie od jakości komunikacji. Zarówno w komunikacji wewnętrznej w organizacji czy podczas obsługi klienta zewnętrznego to, w jaki sposób ludzie radzą sobie w konfliktowych sytuacjach przekłada się na efektywność i wyniki finansowe całej firmy.

 

Korzyści:

 
 

1. Menedżerowie

 
 • umiejętność porozumiewania się ze swoimi pracownikami, dzięki której łatwiej mu będzie zarządzać zespołem
 • radzenie sobie z konfliktami w zespole
 • więcej spokoju i komfortu pracy dzięki kontroli swojej złości

2. Pracownicy obsługujący klienta

 
 • poprawa jakości obsługi klienta
 • mniejszy stres i większy spokój
 • umiejętność radzenia sobie ze swoją złością w pracy z trudnym klientem
 • większe poczucie sukcesu (zwiększona efektywność)

3. Firma

 
 • kultura organizacji, która sprzyja relacyjności i zaufaniu
 • powracający zadowoleni klienci z tego, jak są obsługiwani
 • mniejsza rotacja pracowników, bo pracują z większą lekkością i spokojem
 • dobry PR z tego, jak się pracuje w danej organizacji

 


KONTAKT Z NAMI
ul. Bruna 32
02-594 Warszawa
tel: 535 295 190
tel: 607 849 817
email: kontakt@bezagresji.plBez Agresji